Skip to content

Sprøjtebokse / Sprøjtevægge

Ved lakering af mindre elementer kan en sprøjteboks være en fordelagtig mulighed. 
Ved en sprøjteboks forstås en boks hvor elementerne placeres indenfor dets vægge, men operatøren står udenfor. 

NIM producerer sprøjtebokse og sprøjtevægge med ventilation tilpasset efter kundens behov.

Ventilationen kan udføres med softstarter til almindelig stort/stort eller med frekvensstyring som tilpasses ift. kunden behov. 

Vores bokse er i overensstemmelse med lovkravet om horisontal ventilation 0,5 m/sek. i hele sprøjteboksens åbning. 

Ydermere kan anlægges fabrikeres med genvinding, så vi kan genvinde store dele af varmen igen. 

Sprøjteboks