Energisparepakke

Nordenskov Industrimontage har udviklet en Energisparepakke til malerindustrien.
Pakken går ud på at vi vil spare så mange penge som muligt for kunden, samt at få så meget ekstra tid til kunden som muligt. Besparelsen består af strømbesparelser og mindre CO2 udledning!

Når vi nedsætter energiforbruget og CO2 udledningen kan vi søge om et tilskud fra staten hvor NIM står for alt papirarbejdet, samt ansøgning om tilskuddet til firmaet. Tilskuddet beregnes ud fra det nuværende energiforbrug kontra forbruget efter optimeringen.

To muligheder:
Ikke mindst energiforbruget og standen på det eksisterende anlæg er afgørende for at få det bedste resultat. Selve malerkabinen kan være så gammel, at den trænger til en udskiftning. En anden mulighed er at energioptimere den eksisterende malerkabine og derved sænke energiforbruget. Da mange ældre kabiner er fyret med olie, og samtidig er uden nævneværdig styring af processerne, er det her, der er flest penge at hente i energitilskud.

Det handler ikke kun om at få bygget om, og derved få energitilskuddet, men også så der kan være penge at spare via den daglige brug af kabinen. Regnestykket handler om, at der udover varmebesparelsen på op til 25 procent, også kan lakeres flere biler, fordi opvarmningstiden er langt kortere end i et gammelt anlæg. Typisk vil det give tid til omkring en lakeringsproces mere om dagen, hvilket svarer til ca. 3.000 kroner dagligt, som på årsbasis ender på en meromsætning på 600.000 kroner.

Der kan gives tilskud til optimering af selve værkstedet. Det er måske ikke særlig energirigtigt, og er det fyret med et gammelt oliefyr, kunne det være en mulighed at få det isoleret og få det opvarmet med direkte gas i stedet.

Nordenskov Industrimontage lavede Energisparepakken hos en kunde.

-Realtiden for at få kabinen op på rigtige tørretemperatur, lå på omkring 12 – minutter.
– Udgifterne til strøm lå i snit på 19.000 kroner, og gennemsnitligt var der mellem 8 og 12 biler inde og ude af kabinen hver dag.
Efter NIM lavede energisparepakken gik de fra 12 minutter til 3 minutter for at opnå den rigtige tørretemperatur.
Den forkortede tørringstid resulterede i 10% flere bil lakeringer i måneden samt mere overskud i hverdagen.
Og fra 19.000 til 15.000 i el udgifter målt over 2 måneder hvor de havde lige travlt.

Link: http://www.motormagasinet.dk/article/view/194030/energitilskud_pa_den_nemme_made#.VgQcVLT4spu

Hos NIM producerer vi vores egne sprøjtekabiner i højeste kvalitet. Vi har også et godt tilbud på en energisparepakke så du kan spare endnu mere, men bibeholde den gode kvalitet.


pierre.dk, lakexperten, Sprøjtekabine, malerkabine, ventilation, maling, ventilation, udsugning, anlæg, industrien, varme, energibesparelse, blowtherm, spanesi, nordenskov industri montage,

×